Ang Pasyon ng Panginoong Hesus

Taun-taon inaalala natin ang isang dakilang linggo (holy week) kung saan lahat ng maaring pag-usapan ay umiikot lang sa iisang pangalan, ang pangalan na Hesus.

Minsan sa isang pagtuturo na ginawa ng dati kong pastor sa Pasig, ang naging tema ng kanyang mensahe ay ang tinatawag na “the pathologist and physicians reports of the passion of Jesus Christ.” Ang laman ng kanyang mensahe ay galing sa maraming taong pag-aaral ng kalagayan, at ng paghihirap ni Hesus. “The pathologist[i] and physicians[ii]reports of the passion of the Christ,” ay umiikot sa pag-aaral ng mga dinanas ng Panginoon habang nasa kamay siya ng mga Romano at pinaparusahan, maging ang kanyang kalagayan sa taas ng krus, maging ang sanhi ng kamatayan ng katawang tao ni Hesus.

Lumabas ang pag-aaral na ito bago pa ang pelikula na “the passion of the Christ  na ang director ay si Mel Gibson.” Naniniwala ako na ang ilang detalye sa pelikula ay nakuha ng mga lumikha ng pelikulang iyon sa pag-aaral na ito.

—-

Ayon sa report. Si Hesus daw ay dumanas ng sobrang hirap sa kamay ng mga Romanong sundalo. Noong gabing dadakpin pa lang siya ay alam na ng Panginoon na siya ay haharap sa ganoong pagdurusa at iyon ang laman ng kanyang panalangin sa hardin ng Gethsemane. Isang turo din mula sa isang pastor ang narinig ko tungkol sa paraan ng pananalangin ni Hesus ng gabing iyon. Si Hesus daw habang nanalangin ay hindi pawis ang lumalabas sa balat, kundi mga butil ng dugo.  Ayon sa medisina, maaring ang isang tao sa labis na “stress” na dinadanas ay magpawis ng dugo. Ito ay tinatawag na hematidrosis o hemihidrosis[iii].

Ang pagputong ng Koronang tinik.. ginawan siya ng koronang tinik dahil nga isa daw siyang hari. ang koronang tinik na ito ay galing sa isang baging ng halaman na may mga tinik na kabilang sa klase ng mga halaman na mayroong dagta. Ang dagta nito kapag nahalo sa dugo ng tao ay nagiging isang klase ng lason na nagdudulot ng labis na sakit sa taong madapuan nito. At dahil maliit ang korona na ginawa para kay Hesus ay kailangan nilang ipilit itong maisoot sa ulo niya. Ipinutong daw ang korona at pinilit na isinuoot sa pamamagitan ng paglagay ng tali sa korona at hinila nila ito pababa, hanggang umabot na sa mga mata ng Panginoong Hesus. Dahilan upang matusok ang kanyang ulo, na naging sanhi ng paghalo ng dagta at dugo ni Hesus. Ang paghahalong iyon ay lumikha ng lason, na siyang nagpamaga ng buong ulo ng ating Panginoon. Sa pamamaga na iyon ay halos hindi na siya makakita.

Ang mga pagsampal

Makailang ulit ding sinampal si Hesus. Hindi ito yung ordinaryong sampal o slap. Sabi sa King James Version na Bibliya “one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand,” John 18:22. Isa itong malakas na pagsapok sa mukha ng isang tao. At iyon ay habang soot niya ang kanyang korona, duguan at namamaga ang mukha.

Ang paghampas ng latigo

Whip o latigo ang tawag natin sa inihampas sa likod ni Hesus. Ngunit ang latigo na ito ay hindi ordinaryong latigo. Ang latigo na ito ay nahahati sa tatlong tali na ang dulo ay may nakakpit na bagay na ang tawag ng thongs. Ang thongs na ito ay maaring isang piraso ng metal (lead) na matalas at may kawit, o kaya ay isang piraso ng buto ng hayop na may matatalas din na hugis. Ang intensyon ng pagpalo ng latigo na ito sa isang dinakip na kriminal ay pahirapan. At iyon ang ginawa nila kay Hesus. Ang mga Romanong sundalo na ginagamit para ihampas sa isang tao ang ganitong uri ng latigo ay mga eksperto. Alam nila kung saaang parte ng tao labis na iindahin ang mga hampas. Sa bawat hampas ng latigo na ito ay kumakapit ito sa katawan ng tao at paghila ng sundalong humahampas ay sumasama una ang balat. Kinalauan ay ang mga laman na ng likuran ni Hesus ang sinisira ng latigong ito. Sa mga hampas na inabot ni Hesus ay naging karne-kanehan yung likuran niya. Maging ang kanyang balikat, leeg at braso ay sinabing tinamaan din ng latigo na ito.

Dahil doon ay walang hinto ang pagtulo ng dugo sa katawan ng Panginoong Hesus. Ang tawag nga ng ilang eksperto sa parte na ito ng buhay ni Hesus ay “the scourging of Jesus Christ.”

Isa pa, hindi lahat ng dumadaan sa ganitong parusa ay nakakaraos ng buhay. Ayon sa pag-aaral, maraming pinarusahang ipako sa krus ang ipinako ng wala ng buhay. Dahil sa hirap na inabot sa pagpalo ng latigo.

Ang pagbitbit ng krus

Ang kahoy na binuhat ni Hesus magmula sa palasyo ni Pilato ay maaring hindi talagang Krus ayon sa mga pag-aaral. Kundi ito ay isang pahalang na putol ng troso/kahoy na nagiging parte ng nakatayong poste sa pagpapakuan sa kanya. Nagiging krus ang itsura kapag nabuo na ang kahoy. Ang kahoy ay hindi magaang, tumitimbang ito ng halos 40 Kilos. Ngayon ay kayang-kaya ng isang lalake na buhatin ang isang sako ng bigas na ang timbang ay 50 Kilos. Ngunit isipin natin na si Hesus ay maraming sugat at maraming dugo na rin ang naubos. Dahil doon ay labis itong ikinahina ni Hesus. Kaya hindi naging madali ang paglalakbay niya mula sa Palasyo papuntang Golgotha.

Kung susukatin ang layo ng palasyo ni Pilato sa Golgotha (bundok ng kalbaryo) ay halos 2 milya daw ang layo nito. Kasama na ang ilang pasikut-sikot na daan. Ngunit sinabi sa Bibliya na isang nag-ngangalang Simon Sireneyo ang inutusang tulungan si Hesus na buhatin  ang krus (kahoy) dahil sa kalagayan ni Hesus na labis ng nanghihina. Maaring ang nilakad ni Hesus buhat yung malaking kahoy na yon ay aabot lamang ng isang milya. Sigurado hindi mo nanaising buhatin ang isang sako ng bigas na ang layo ay isang milya.

Ang pagpapako kay Hesus

Ipinako si Hesus gamit ang isang pako na ang sukat ay aabot ng 7 pulgada. Ayon sa pag-aaral, ay sa pulso ipinako si Hesus at hindi sa palad. Dahil hindi daw maaring kayanin ng palad ang bigat ng katawan ng isang taong pinapako. Ayon sa medisina, ang kamay natin (kasama ang pulso) ay punung-puno ng mga “sensory nerves” na nagiging sanhi para makadama tayo ng labis na sakit.

Ipinako si Hesus sa kamay at sa paa. Ang buong bigat ng isang matipunong tao na maaring ang taas ay 6 ft. ay dinadala ng nakapakong kamay at paa. Habang nakapako si Hesus ay labis pa rin ang hirap na dinanas nya. Maging ang paghinga nya ay nagdudulot ng labis na sakit. Upang makahinga ng maayos ay kailangan niyang iaangat ang kanyang balikat, para magawa ito ay kailangan niyang hilahin ang buo nyang katawan na sinusuportahan ng mga kamay na nakapako. Ngunit hindi rin madali iyon dahil sa kondisyon nyang iyon ay maaring namamanhid na ang kanyang mga balikat. Maari din daw na sinusubukan ni Hesus na iaangat ang sarili sa pamamagitan ng pag-aangat ng tuhod ngunit sa mga paa naman niya lilipat ang buong bigat nya. Na nagdudulot din ng labis na sakit.

Nabanggit ko rin kanina na maaring namamaga ang buong ulo ni Hesus dahil naghalo na ang dagta ng tinik at ang kanyang dugo. Dahil doon ay maaring apektado ang kanyang lalamunan. Konting hangin na lang ang pumapasok sa katawan ni Hesus.

Isa pang kalunos-lunos na kalagayan na maaring hindi pa natin naririnig ay maaring nakahubad ang Panginoong Hesus habang nakabilad at nakapako sa krus. Ang pagpako sa krus ng mga  Romano ay isang klase ng death penalty na isa lamang pamamaraan ng panghihiya sa tao na pinaparusahan. Para walang tumulad na kalabanin ang mga Romano.

Alas Tres at ang pagkamatay ni Hesus

Ilang teorya ang lumabas kung bakit nabawian ng buhay si Hesus. Isang dahilan ay ang labis na pagkaubos ng dugo. Dahil sa mga pasakit na inabot nya. Isa pa ay ang loss of oxygen. Dahil sa kundisyon na mahirapa makahinga.

Ang pagtusok ng sibat sa tagiliran ay pagsisigurado lamang na patay na si Hesus. Dahil doon ay maaring tinamaan ng sibat ang kanyang atay at puso.

—–

Sa lahat ng itinuro ng aking  pastor ay ito ang labis na tumatak sa aking isip at puso. Di ko makakalimutan ang detalye ng kanyang mensahe ng araw na iyon. Idagdag mo pa yung emosyon nya habang binibigay nya yung mensahe. Ang dati kong pastor na iyon ay kilala sa pagiging masigla at magaling magbigay ng mensahe sa pulpito. Sa maliit na chruch na iyon, pagkatapaos magturo ng pastor na iyon ay mararamdaman mo yung lebel ng enerhiya sa loob ng kongregasyon.

Para sa akin ang totoo at pinaniniwalaan ko ay hindi namatay si Hesus ayon sa mga teorya. Sabi ng ilang eksperto sa pag-aaral sa parte na ito ng buhay ni Hesus ay “inutusan nya ang espiritu nya na lisanin ang katawan nya” na siyang dahilan ng kawalan ng buhay ng kanyang katawan. Kung gugustuhin ng Panginoon, kahit lasog-lasog, karne-karnehan na siya ay buhay pa siya ay maari. Siya ang Diyos, ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit kailangan nyang gampanan ang kanyang misyon para sa kaligtasan ng tao.

Ayon sa ilang Bible Scholar ay isang dahilan din kung bakit ekstra-ordinaryo yung pagpapahirap sa kanya ay dahil maaring gusto ni Satanas na mamatay si Hesus bago pa siya mapako sa Krus. Dahil ang pagkamatay sa krus ay pagtupad ng isang propesiya na isang Kordero ng Diyos, na walang bahid ng anumang kasalanan ang tutubos sa sanlibutan.

—-

Maraming beses iniisip natin na hirap na hirap na tayo. Parang tayo ang sentro ng mundo. Ngunit wala ito sa kalingkingan ng mga dinanas ng Panginoong Hesus.

Sa pagkamatay ng Panginoon sa krus at muli nyang pagkabuhay. Pinatunayan nyang ang kasalanan ng tao ay hindi na kahit kailanman magiging dahilan para ang tao ay maparusahan ng kanyang Ama. Para sa mga tunay na naniniwala sa kanya.


Endnote

[i] Ang Pathologist ay ay isang doktor na nag-aral o naging eksperto sa naging sanhi at paglaganap ng isang sakit. Isang dibisyon ng Pathology ay yung tinatawag na “Forensic pathology.” Ang Pathology ay isang dibisyon ng medisina na nag-aaral sa mga nagiging sanhi at paglaganap ng sakit.

Ang Forensic Pathology ay ang pag-aaral ng naging sanhi ng pagkamatay ng isang tao. Karaniwan napapanood natin sila sa mga sikat ng palabas na CSI, CSI: Miami, at CSI: New York.

[ii]Ang mga Physicians naman ay mga doktor ng medisina, isang propesyonal na nag-aalaga ng kalusugan ng isang tao.

[iii] hematidrosis – the excretion of blood or blood pigment in the sweat. Also called hemidrosis. http://www.answers.com/topic/hematidrosis#ixzz1JTandAoW

Featured Picture are Copyright 2004 by Icon Distribution, INC.  The Passion of the Christ
All rights reserved.  Still photographs taken on film location by Ken Duncan and Philippe Antonello.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: