Category Archives: Proyekto

Ang Bandila…

Malapit na ang Araw ng Kalayaan. At inaalala natin ang mga araw ngayong buwang ng Hunyo bilang buwan ng ating watawat. Maaring hindi ninyo ipinagdiriwang ang mga araw na ito bilang isang nasyonalista. Ngunit minsan ay silipin natin ang ating

Ang Bandila…

Malapit na ang Araw ng Kalayaan. At inaalala natin ang mga araw ngayong buwang ng Hunyo bilang buwan ng ating watawat. Maaring hindi ninyo ipinagdiriwang ang mga araw na ito bilang isang nasyonalista. Ngunit minsan ay silipin natin ang ating